sadsad x
asdasd
Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları
Üyelik Sözleşmeniz:
Site Kullanım Bilgilendirmeleri ve Üyelik Şartlarından Oluşur

 

Sayın; “ziyaretçi” bu sözleşmeyi kabul ederek; ürün satın almaya karar verdiği zaman, önüne çıkacak olan 1- Mesafeli Satış Sözleşmesini, 2- Garanti ve İade koşullarını ve ayrıca 3- Nakliye – Sipariş / Kargo ve Teslimat Koşulları Sözleşmelerini dikkat ve özenle okuyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca üye “ziyaretçi” , iletişim kanalımızın sadece e-mail veya WhatsApp ile gerçekleşen, yazılı iletişim olduğunu anlamış ve kabul etmiştir.

 

Site Kullanımı:

OMS Paslanmaz Mutfak Araçları San. ve Tic. LTD. ile bağlı ortaklık ve iştirakleri birbirinden bağımsız tüzel kişilikler olmak ile birlikte işbu Kullanım Şartları dâhilinde hep birlikte "Şirket" olarak anılacaklardır. İşbu Kullanım Şartları, Şirket'in Internet üzerinde www.omscollectionshop.com / tr adresinden ulaşılan web sitesinin (bundan sonra kısaca "Web Sitesi" olarak anılacaktır) Internet kullanıcıları tarafından ziyaret edilmesi ve Web Sitesi'nde yer alan herhangi bir bilgi, belge, değerlendirme, yorum, resim, görüntü, grafik, animasyon, ses, müzik, video kayıtları, çizim, istatikî şekil, değer, ticari marka, logo, yazılım, program kodları ve diğer içeriğin (bundan sonra hep birlikte "İçerik" olarak anılacaklardır) kullanım koşullarını düzenlemektedir. Web Sitesi'ni ziyaret eden Internet kullanıcılarının (bundan sonra kısaca "Kullanıcılar" olarak anılacaklardır), Web Sitesi'ni ziyaret etmek veya İçerik'i kullanmak suretiyle işbu Kullanım Şartları'nı okumuş ve kabul etmiş oldukları farz olunmaktadır. Kullanıcılar, işbu Şartları okumamış veya okumuş olup da işbu Şartlara veya yürürlükte bulunan ilgili yasa veya düzenlemelere uygun davranmamış olmalarından kaynaklanabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı Şirket'in, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, lisans sahiplerinin, iş ortaklarının, Web Sitesi'nin veya İçerik'in hazırlanmasında görev almış kişilerin ve/veya Şirket'in yetkilendirdiği diğer kişi veya kuruluşların doğmuş ve doğacak tüm zarar ve ziyanını masrafları ile birlikte (avukatlık masrafları dahil olmak üzere) tazminle mükelleftir.

Web Sitesi ve İçerik üzerindeki tüm hak ve menfaatler (fikri ve sınaî mülkiyet hakları dâhil olmak üzere) Şirket'e ve/veya hak ve menfaatleri saklı üçüncü şahıslara aittir. Söz konusu İçerik'in Web Sitesi'nde yayınlanıyor olması Kullanıcılar'a söz konusu İçerik üzerinde herhangi hak iddiasında veya tasarrufta bulunma imkânı vermemektedir.

Web Sitesi ve İçerik; "olduğu gibi" sunulmakta olup; doğru, tam, güncel, yeterli, ticari veya belirli başka bir amaca uygun olmaları Şirket tarafından hiçbir şekilde, sarih veya zımni olarak, garanti veya taahhüt edilmemektedir. İçerik'e ulaşılmasında yaşanan gecikme veya kesintiler bakımından Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Web Sitesi kapsamında başka web sitelerine yönelik bağlantılara yalnızca bilgilendirme amacıyla yer verilmektedir veya teknik ekibin bilerek ya da bilmeyerek eklediği linklerden oluşmaktadır. Şirket'in söz konusu web siteleri üzerinde denetim veya düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Şirket'in söz konusu web sitelerine ve içeriklerine ilişkin olarak (içeriklerinin doğruluğu, tamlığı, güncelliği, yeterliliği, ticari niteliği ve belirli bir amaca uygunlukları da dâhil olmak üzere) hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcıların, Web Sitesi'ni veya Web Sitesi'nden bağlantı verilen diğer web sitelerini ziyaret etmelerinden veya İçerik'e veya Web Sitesi'nden bağlantı verilen web sitelerinin içeriğine dayanarak aldıkları herhangi bir karardan veya gerçekleştirdikleri herhangi bir işlemden kaynaklanabilecek zarar ve ziyan sebebiyle (Kullanıcılar'ın bilgisayarlarına veya sair donanımlarına bulaşabilecek virüs sonucu meydana gelen tüm zarar ve ziyan dâhil olmak üzere) Şirket'in, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, lisans sahiplerinin, iş ortaklarının, Web Sitesi'nin ve/veya İçerik'in hazırlanmasında görev almış kişilerin ve/veya Şirket'in yetkilendirdiği diğer kişi veya kuruluşların hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üçüncü kişi web sitelerinden Web Sitesi'ne verilecek her türlü bağlantı Şirket'in önceden yazılı izninin alınmış olması kaydı ile mümkündür.

İçerik, Kullanıcılar'ın kâr amacı gütmeksizin, kişisel amaçla kullanımları için hazırlanmıştır ve Şirket'in önceden alınan yazılı izni olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak, aynı veya farklı bir dilde, indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, aynen veya değiştirilerek veya ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle de olsa kullanılamaz, hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz ve sair surette üzerinde tasarrufta bulunulamaz, söz konusu eylemler teşvik edilemez veya bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olunamaz.

İşbu Kullanım Şartları ve/veya Web Sitesi'ne ilişkin olarak söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlık, iddia ve talepte, kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın, yürürlükte bulunan Türk Kanunları'nın uygulanacağı; işbu Şartların ve Şirket'e ait kayıtların (bilgisayar kayıtları dâhil olmak üzere) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine uygun olarak tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul edileceği; işbu Şartların Türkçe metninin esas alınacağı ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra ve İflas Dairelerinin tek yetkili olacağı Şirket tarafından beyan ve Kullanıcılar tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir.

İşbu Kullanım Şartları'nın herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması diğer hükümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Şirket, İçerik'i işbu Şartlar da dâhil olmak üzere dilediği zaman, önceden haber vermek zorunluluğu bulunmaksızın, tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

 

 

 

Üyelik Şartları: (Sağlık Bildirimleri, Ürün Kullanım Uyarıları ve Çek - Kupon – Puan)

 

Sağlık Bildirimleri:

İlk günden beri tüm dünyanın gündeminde olan Koronavirüs “COVID-19” sebebiyle gerekli korunma tedbirleri sizlerle iletişimde olduğumuz tüm noktalarda en üst seviyeye çıkarılmıştır. Bu konuda öncelikli sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını düşünerek tüm önlemleri aldık, uluslararası hijyen uygulamalarını başından beri harfiyen uyguluyoruz. İnsan sağlığına zarar vermeyecek şekilde mağazalarımızı düzenli aralıklarla hijyenik kurallarına uygun şekilde dezenfekte etmekteyiz. Sizlerin temas edebileceği her türlü yüzey, muhasebe önü ve temas edilebilecek noktaları düzenli aralıklarla steril yöntemlerle temizliyoruz. Açık olan mağazalarımız da belirli saat aralığında olma üzere sosyal mesafe kurallarına uygun çalışma koşulları oluşturulmuştur.

 

Ürün Kullanımı Genel Uyarılar:

Ürünü düşürmeyiniz

İnsan tenine zarar verecek hiçbir kimyasal ile temizlemeyiniz

Temizlerken metal kazıyıcılar kullanmayınız

Granit ürünleri bulaşık makinesinde yıkamayınız

Boş halde ocak veya fırında tutmayınız

İndüksiyonlu ocaklara uygun olduğu açıkça bildirilmemiş hiçbir ürünü, indüksiyonlu ocakta kullanmayınız

 

 

Çek – Puan – Kupon Kullanımları

 

ÇEK (Birinden Size)

Çek site veya mağazada alışveriş yapabilmeniz için bir kişi veya kurum tarafından bedeli ödenerek satın alınmış ve aynen satın alındığı bedel kadar alışverişlerinizde indirim sağlayan bir jest opsiyonudur. Kullanım koşulları aşağıdaki kurallara bağlıdır.

 • Çek kıymeti; TL para cinsindendir ve geçerliliği boyunca TL para cinsinden hesaplanır.
 • Çek kıymeti ürün alımı içindir, aynidir. Çek nakde çevrilemediği gibi, nakdi olarak herhangi bir kısmı talep edilemez.
 • Geçerlilik süresi satın alma tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre içinde herhangi bir dönemde yeniden değerleme talep edilemez.
 • Çek hamiline aittir. Bu sebeple koda sahip herkes çeki kullanabilir. Bu, çek sahibinin çeki bir başkasına devir edebileceği anlamına gelir.
 • Çek kodunun gizliliğini korumak çek sahibine aittir.
 • Çek kodu, görseli, kullanım detayları ve hediye notu; Çeki hediye edenin satın alma sırasında bildirdiği telefon numarasına yazılı olarak gönderilir.
 • Çek, internet sitemizde veya mağaza alışverişinde kullanılabilir.

 

 

PUAN (Kendi Kazanımınız)

İnternet sitesinden alışveriş yaptıkça puan kazanırsınız. Mağazadan yapacağınız alışveriş puan olarak hesabınıza eklenmez ancak, mevcut puanınız mağazada kullanılabilir. Kazanacağınız 1 puan; 1 Türk lirasına denk olup, satın aldığınız her ürün bedelinin yaklaşık %1’ i kadardır.

Kullanım koşulları aşağıdaki kurallara bağlıdır.

 • Puan kıymeti; TL para cinsindendir ve geçerliliği boyunca TL para cinsinden hesaplanır.
 • Puan kıymeti ürün alımı içindir, aynidir. Puan nakde çevrilemediği gibi, nakdi olarak herhangi bir kısmı talep edilemez.
 • Geçerlilik süresi kazanıldığı tarikten itibaren 3 yıldır. Bu süre içinde herhangi bir dönemde yeniden değerleme talep edilemez.
 • Puan hesap sahibine aittir, devir edilemez. Başka bir hesaba ait puanla birleştirilemez Puanın mağaza alışverişinde kullanılması ancak internet sitesi hesap sahibinin, kimlik ibrazı ile mümkündür.

 

 

KUPON (Mağazadan Size)

Mağaza, herhangi bir promosyon, tanıtım, reklam, müşteri memnuniyeti, iade karşılığı bedel olarak veya bir sosyal sorumluluk olarak; üyesine ya da üye olmayan kişilere, belirli bir bedele yahut belirli bir orana sahip indirim hakkı tanımasıdır.

 • Kupon, tek kullanımlıktır.
 • Mağaza ya da internet alışverişinde geçerlidir.
 • Kupon kıymeti; TL para cinsindendir ve geçerliliği boyunca TL para cinsinden hesaplanır.
 • Kupon kıymeti ürün alımı içindir, aynidir. Puan nakde çevrilemediği gibi, nakdi olarak herhangi bir kısmı talep edilemez.
 • Geçerlilik süresi kazanıldığı tarikten itibaren 1 yıldır. Bu süre içinde herhangi bir dönemde yeniden değerleme talep edilemez.
 • Kupon hesap sahibine aittir, devir edilemez. Başka bir kişiye ait puanla birleştirilemez.
 • Kuponun mağazada kullanılması ancak internet sitesine üye olduğunun ispatlanması ve kupon koduna neye istinaden sahip olduğunun açıklanması ile mümkündür.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.